De Praktijk is aangesloten bij de vereniging van Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP).
Via onderstaande link vindt u nadere informatie over hoe een psychiater werkt, daarnaast vindt u informatie over de wetgeving die u beschermt, en als u ontevreden bent, hoe u een klacht kunt indienen.
www.psychiaters-utrecht.nl

De Praktijk beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut 2022.

Klachtenregeling:

Als u een klacht heeft over de behandeling of bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, hoor ik dat graag van u ook om daar zelf van te leren. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die u kunt bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek.
Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

De Praktijk voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming; u kunt hier het
privacy statement bekijken.