De praktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor aanmelding of intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. Wanneer er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen kunt u in het algemeen binnen enkele weken terecht en de behandeling kan dan direct van start gaan. Als er geen ruimte is voor een nieuwe aanmelding, probeer ik met u mee te denken over een alternatief of wordt u verwezen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering. Of er ruimte is voor een nieuwe behandeling hangt mede af van het aantal personen dat al in behandeling is en de frequentie van hun behandeling.