Behandeling in de Praktijk valt onder de specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekeraar. De praktijk heeft in 2023 met alle zorgverzekeraars een contract. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend, u heeft daar geen omkijken naar. Voorwaarde voor betaling is dat u door de huisarts verwezen bent naar de specialistische GGZ en dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie, zoals eHealth en/of een standaard psychologische behandeling niet werkzaam zijn gebleken of dat die door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk worden ingeschat. De verwijzing van de huisarts is geldig vanaf de datum van afgifte. Het is dus van belang dat de eerste afspraak plaatsvindt na of op de datum van afgifte van de verwijzing. Houd er wel rekening mee dat behandeling wel ten koste van het wettelijk eigen risico gaat.
Zorg zonder geldige verwijzing voor specialistische GGZ is onverzekerde zorg. Als u daar voor kiest, komen de kosten daarvan voor eigen rekening. Over het tarief zullen vooraf afspraken worden gemaakt.

Psychoanalyse
Als psychoanalyse geïndiceerd is en u hiervoor gemotiveerd bent, wordt in overleg gekeken naar een passend tarief. Het wordt door de zorgverzekering niet vergoed.

Onverzekerde zorg
Sinds 2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet symptoom zijn van een groter probleem, dan komt de behandeling voor eigen rekening.
Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, dus de kosten van de kennismaking en intake zullen door de zorgverzekering betaald worden; deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijke eigen risico.

Leertherapie
Leertherapie is voor eigen rekening.

No show
Wanneer u verhinderd bent, dient u tijdig en bij voorkeur ruim van tevoren af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afzeggen, behoudt de praktijk zich het recht voor hiervoor de kosten in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.