Kennismaking en onderzoek

Nadat u zich heeft aangemeld nodig ik u uit voor een kennismakingsgesprek en kijken we samen of ik iets voor u kan betekenen. Al pratend krijgen we ook een idee of er een klik is tussen ons. Als ik van mening ben dat uw hulpvraag niet goed aansluit bij wat ik aan hulp kan bieden, probeer ik u zo goed mogelijk te adviseren over een behandeling elders. Als ik denk dat ik u wel zou kunnen helpen voer ik nog enkele intakegesprekken met u, eventueel nadat ik u gevraagd heb een levensgeschiedenis te schrijven als ik denk dat dat zinvol is. Daarnaast kan het nodig zijn voor een specifiek probleem een vragenlijst door te nemen. Daarna volgt het adviesgesprek waarin ik u een voorlopige diagnose voorleg en een voorstel doe voor behandeling.

Behandelaanbod

Psychodynamische psychotherapie 1-2x/ week                                                                                  
Steunend-structurerende en/of explorerende psychotherapie, 1x/ (soms 1) 2 of meer weken     
Psychoanalyse 2-5x/ week                                                                                                         
Medicamenteuze therapie, instellen op of afbouwen van medicatie met follow-up                                                                                                           
Een combinatie van psychotherapie en medicatie

Behandeling

Psychoanalyse en daarvan afgeleide psychotherapievormen hebben als doel ons bewust te maken van de drijfveren van ons gedrag, waar we ons vaak niet van bewust zijn. Verlangens en gevoelens die we voor onszelf niet acceptabel vinden, drukken we weg, waardoor we op den duur vooral sociaal wenselijk reageren en vervreemd raken van ons echte zelf. Of ons verstand zegt steeds iets anders dan ons gevoel wat kan leiden tot besluiteloosheid en spanningen, die zich mogelijk vertalen in lichamelijke klachten.   

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie hebben zoals gezegd als doel het bewust maken van afgeweerde gevoelens en gedachten; die bewustwording kan ons helpen klachten beter te begrijpen en ons vrijer te voelen in hoe we ons verhouden tot een ander, en om andere keuzes te maken in ons leven. In de therapie zullen zich in het contact met de therapeut dezelfde problemen voordoen als buiten de behandelkamer. In de therapie kunnen deze in een veilige sfeer worden onderzocht en begrepen al vraagt dit vaak geduld en inspanning. Het resultaat van een geslaagde therapie is dat u sterker en met meer innerlijke vrijheid in het leven staat.

Het gebruik van medicatie vraagt een zorgvuldige afweging tussen de beoogde werking en de mogelijke of te verwachte bijwerkingen. Soms is het gebruik van medicatie, langdurig of tijdelijk, echt nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren. In andere gevallen is het wenselijk het gebruik van medicatie te evalueren of juist af te bouwen wanneer iemand -vaak vanuit angst- al lang gebruikt of krijgt voorgeschreven terwijl dat -eventueel in die dosering- niet meer nodig is.