Contact


Tijdens kantooruren ben ik het best bereikbaar per e-mail.

De praktijk is telefonisch bereikbaar, bij voorkeur op maandag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Wanneer u me niet kunt bereiken, kunt u een bericht inspreken.

Ik bel of mail u dan zo spoedig mogelijk terug, zo mogelijk binnen 1-2 dagen.

Mocht ik niet direct bereikbaar zijn dan kunt u in geval van een crisis contact opnemen met de huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost, die u zo nodig ter beoordeling kan verwijzen naar de crisisdienst.

Tijdens mijn vakanties ben ik veelal bereikbaar per e-mail en hoort u op mijn antwoordapparaat wie mij vervangt.

030 251 186 2

info@praktijkschuurs.nl